علی اشرف صندوق آبادی
دسته بندی ها: خوشنویسی گفتگو

هنرخوشنویسی شناسنامه ملّی ماست

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با علی اشرف صندوق آبادی


۳۰ آذر ۱۳۹۶ | 806
رضا بنی رضی
دسته بندی ها: خوشنویسی گفتگو

در نسخ و ثلث عیار بسیار بالاتری از ترکیه داریم

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با استاد رضا بنی رضی.


۳۰ آذر ۱۳۹۶ | 913
استاد فلسفی

با سرمایه‌گذاری هنری حیثیت و اعتبار ملی کسب کنیم

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با استاد امیر احمد فلسفی.


۲۸ آذر ۱۳۹۶ | 999
گفتوگو با مجتبی ملک زاده
دسته بندی ها: خوشنویسی گفتگو

خوشنویسی هویت ملی و میراث فرهنگی ایران، که باید در نگهداری از آن تلاش بیشتری داشت

گفتگو اختصاصی آرتیبیشن با استاد مجتبی ملک زاده


۲۷ آذر ۱۳۹۶ | 1281
خوشنویسی, گفتگو با استاد امیرخانی
دسته بندی ها: خوشنویسی گفتگو

برای ایجاد موزه در سازمان‌ها با دولت صحبت شده است

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با استاد امیرخانی


۲۱ آذر ۱۳۹۶ | 957