علیخان عبداللهی, هنرمند افغان, نمایشگاه مجسمه علیخان در آرتیبیشن, نمایشگاه هنرمند افغان, گالری آرتیبیشن
دسته بندی ها: بدون دسته

افتتاحیه نمایشگاه عجایب علیخان در گالری آرتیبیشن

این نمایشگاه روز 10 مرداد در گالری آرتیبیشن افتتاح شد و تا 19 مرداد ماه ادامه دارد.


۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | 500
نمایشگاه کادر پنجاه در گالری آرتیبیشن , نمایشگاه آثار با ابعاد 50 سانتیمتر در گالری آرتیبیشن
دسته بندی ها: بدون دسته

افتتاحیه نمایشگاه کادر 50

این نمایگاه روز جمعه 2 اسفند با حضور هنرمندان و هنردوستان در گالری آرتیبیشن افتتاح شد و تا 11 اسفند ادامه خواهد داشت.


۳ اسفند ۱۳۹۸ | 581
سمیرا دریا, میثم نژاد رسولی, گالری آرتیبیشن , نمایشگاه حافظ جان سمیرا دریا, نمایشگاه اوریگامی آزادی میثم نژاد رسولی, نمایشگاه نقاشی
دسته بندی ها: بدون دسته

افتتاحیه نمایشگاه‌های اوریگامی آزادی و حافظ جان در گالری آرتیبیشن

روز جمعه 18 بهمن ماه دو نمایشگاه نقاشی میثم نژاد رسولی و سمیرا دریا با عنوان‌های اوریگامی آزادی و حافظ جان در گالری آرتیبیشن افتتاح شدند و تا 27 بهمن ادامه خواهند داشت.


۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | 740
نمایشگاه کلکسیونر پنج در گالری آرتیبیشن, کلکسیونر پنج در گالری آرتیبیشن, کلکسیونر پنج
دسته بندی ها: بدون دسته

نمایشگاه کلکسیونر 5 روز جمعه با حضور هنردوستان در گالری آرتیبیشن افتتاح شد.

نمایشگاه کلکسیونر پنج روز جمعه 4 بهمن در گالری آرتیبیشن شروع شد و تا 13 بهمن ادامه خواهد داشت.

۵ بهمن ۱۳۹۸ | 606
صادق تبریزی، ناصر اویسی، ژازه تباتبایی، محمدعلی ترقی جاه، احمد اسفندیاری، منوچهر نیازی، علی گلستانه, نمایشگاه دوران بی مرزی
دسته بندی ها: بدون دسته

افتتاحیه نمایشگاه دوران بی مرز در گالری آرتیبیشن

نمایشگاهی از 7 هنرمند از پیشگامان هنر مدرن ، فعالان سقاخانه و هنرمندان نوگرای ایران چون صادق تبریزی، ناصر اویسی، ژازه تباتبایی، محمدعلی ترقی‌جاه، احمد اسفندیاری، علی گلستانه و منوچهر نیازی روز جمعه در گالری آرتیبیشن افتتاح شد و تا 8 دی ادامه خواهد داشت.


۳۰ آذر ۱۳۹۸ | 715