بازار اثار هنری در 6 دوره حراج تهران

در: عکاسی نقاشی نقاشیخط خط مجسمه بازار هنر حراج حراج تهران 1 نظر

با بررسی ارقام شش دوره از فروش آثار هنری در حراج تهران تغییرات وسیع برگزاری حراج تهران در اقتصاد هنر ایران را درخواهیم یافت. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


ترازوی عدالت در «حراج تهران» توازن دارد؟

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: 0 نظر

یک هنرمند پیشکسوت معتقد است، بحث «اقتصاد هنر» در «حراج تهران» آن‌گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!