هفت زن هنرمندی كه آثار آنها تاريخ‌هنر را تغيير داد.

در: سبک های هنری نقاشی 0 نظر

مبارزه براي دفاع از حقوق زنان محدود به جامعه مدني نمي‌شود. در خلال موج دوم جريان فمينيسم در سال 1960 جنبش هنرفمينيستي شكل گرفت که جهان در روز (8 مارس) به دستاوردهاي فوق‌العاده هنرمندان این جنبش افتخار مي‌كند. مشاهده بیشتر

نقاشی زنان؛ نقاشی زنانه

در: سبک های هنری نقاشی هنرمندان 0 نظر

مقایسه به کارگیری شگردهای بصری سبک‌های هنری در نقاشی زنان به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!