شناخت آبستره، هنر انتزاعی

در: سبک های هنری 0 نظر

به نوعی از هنر می‌گویند که اشیاء و موجودات واقعی را نشان ندهد، بلکه خطوط و رنگهایش از جهان نامعلوم و ذهنی ناشی شده است. البته بعضی وقتها همین هنر آبستره برای یک ایده یا یک فکر به کار می‌آید و بعضی وقتها پشت‌اش فکر خاصی نیست، همین طوری تراوشات ذهنی است . مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


روی دیوار این نمایشگاه مرزها برداشته شده است

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

جمعه هفته‌ای که گذشت نمایشگاه انفرادی نقاشی آلاله امینی حاج باشی در گالری پنجره بر پا شد. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!