پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


نمایشگاه آثار گونتر اوکر با عنوان کرنش به حافظ در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برگزار می‌شود

در: سایر 0 نظر

گونتر اوکر هنرمند شهیر آلمانی شخصا به ایران می‌آید و در نمایشگاه‌ "کرنش به حافظ" شرکت می کند. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!