پسادریافتگری,پست امپرسیونیسم
دسته بندی ها: سبک های هنری

پسادریافتگری

پسادریافتگری یا پُست‌امپرسیونیسم جنبش هنری گسترده‌ای بود شامل مجموعه‌ای از گروه‌ها و سبک‌های نقاشی‌ای که یا در امتداد دریافتگری و یا به‌عنوان واکنشی در برابر آن، به‌وجود آمده بودند. نبی‌ها، ترکیب‌گری، مجزاگری و نودریافتگری از جمله گروه‌ها و سبک‌های این جنبش می‌باشند.


۱ تیر ۱۳۹۵ | 15480
سبکشناسی , آبستره , سبک هنر,نقاشی آبستره
دسته بندی ها: سبک های هنری

شناخت آبستره، هنر انتزاعی

به نوعی از هنر می‌گویند که اشیاء و موجودات واقعی را نشان ندهد، بلکه خطوط و رنگهایش از جهان نامعلوم و ذهنی ناشی شده است. البته بعضی وقتها همین هنر آبستره برای یک ایده یا یک فکر به کار می‌آید و بعضی وقتها پشت‌اش فکر خاصی نیست، همین طوری تراوشات ذهنی است .


۱۰ خرداد ۱۳۹۵ | 28011