شاهکارهای خطاطی اسلامی

شاهکارهای هنر خطاطی اسلامی

شاهکارهای خطاطی اسلامی
نویسنده : عبدالکبیر خطیبی و محمد سجلماسی

منتشر شده: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

این کتاب از معدود منابع جهت شناساندن خوشنویسی اسلامی به غرب به‌شمار می‌رود که به انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است.
هر دو نویسندۀ این کتاب مراکشی‌اند و کمتر نگاهی به خوشنویسی ایرانی داشته‌اند.
از دید آنها اسلام منبع الهام هنر خطاطی است و خط عربی خطی ملکوتی است و سرچشمۀ این آفرینشگری‌ها بوده است. از این‌رو گرچه متاسفانه به هنر خطاطی ایران توجهی چندان نشده است اما در جایی از کتاب راجع‌به خط نستعلیق آورده شده است که: در بین انواع خوشنویسی که از ابتدای اسلام تا بحال وجود داشته است، نستعلیق زیباترین نوع خوشنویسی محسوب می‌‌شود؛ به‌طوری که آن را عروس خطوط اسلامی لقب داده‌اند. نستعلیق که آمیخته دو خط تعلیق و نستعلیق گفته شده، توسط میر علی تبریزی به کمال دست یافت و حرکتی نو آغاز شد. خط نستعلیق از همه شرایط زیبایی برخوردار است؛ از آن جمله: اعتدال، موزونی، استواری، تناسب، حسن ترکیب و هم‌آهنگی ذوق و سلیقه. علاوه بر زیبایی منظر، سهولت و سرعت تحریر نستعلیق و نیز آسانی قرائت کلمات و سطور از موجبات رواج آن بوده است. همچنین در بخش خوشنویسان معاصر نیز نام حسین زنده‌رودی در کنار خوشنویسان عرب ذکر شده است.
این کتاب اطلاعات مفید ی را در 7 بخش و موضوعاتی چون: تفاوت نوشتار فارسی و عربی،بررسی خاستگاه‌ها و اسطوره های پیدایش، تناسبات حروف و سطور، مکاتب و سبک‌ها، گونه‌شناسی، خوشنویسی در معماری و نقاشی معاصر را ارائه می‌دهد.

مترجمان: محمدرضا عبدالعلی، مژگان جایز

قیمت چاپ 1393: 45000تومان


صفحات : 281
نوع نشر : کتاب
ناشر: فرهنگسرای میردشتی