آسمانی و زمینی (نگاهی به خوشنویسی ایرانی از آغاز تا امروز- گفتگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد)

کتاب زمینی و آسمانی

آسمانی و زمینی (نگاهی به خوشنویسی ایرانی از آغاز تا امروز- گفتگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد)
نویسنده : آیدین آغداشلو

منتشر شده: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

آسمانی و زمینی حاوی گفت‌وگویی بلند میان علیرضا هاشمی‌نژاد و آیدین آغداشلو دربارۀ مسائل تاریخی و زیبایی‌شناسی خوشنویسی ایران است. گفتگوهای این کتاب در مدت دو سال و نیم طول کشیده و اساسش پي بردن به نظرات و تفکرات آغداشلو درباره خوشنويسي است، بحث بيشتر به کليات و مباحث نظری می‌پردازد و کمتر به تاريخ خوشنويسی پرداخته شده است. آغداشلو در لین کتاب به سوالاتی که پرسيده نشده يا بی‌جواب مانده پاسخ می‌دهد. کتاب شامل مباحثی است که از دیرباز کمتر به آن پرداخته شده و ارجاع به آنها از نظر درک و شناخت زمینه‌های نظری و پیشینه‌ها و بنیان‌های این هنر خاص واجد اهمیت فراوان است. آسمانی و زمینی در بخش‌های مجزا با عناوین: رابطه با خوشنویسی، تعریف خوشنویسی، نسبت خوشنویسی با مفهوم هنر، خوشنویسی و مفهوم سنت، خلاقیت و خوشنویسی، کلهر و عمادالکتاب، خطوط ایرانی و...، ابزار و قالب‌ها و خوشنویسی معاصر گردآوری شده است.
در گفتار پایانی این کتاب و آیندۀ خوشنویسی ایران آغداشلو می‌گوید:
بسیاری از خوشنویسان سنتی ما چنان دلبستۀ الگوهای قدیمی‌شان هستند که درِ هر گفتگو و چون و چرایی را می‌بندند و مانند شخصیت مرد جوان " گوشه‌گیران آلتونا"ی ژان پل سارتر، می‌هراسند از این که پنجرۀ اطاق انزوایشان را بر روی شهر زندۀ پرهیاهوی گاه ناامن باز کنند هزاران خوشنویس جوان خوشنویسی می‌کنند بی‌‌آنکه مباحث نظری آن را دنبال کنند و به این سنت دوردست اما مطمئن که هزارو چهارصد سال دوام داشته و عالی‌ترین نمونه‌های این هنر را به فرهنگ بشری سپرده است دلگرم و پشت‌گرم مانده‌اند. شاید اگر این افق بازتر شود نسل تازه‌ای با مترها و معیارهای تازه از راه خواهد رسید که نه تنها خواهد توانست از پنجرۀ نیمه‌باز اتاقش جهان را تماشا کند که قدم درآن خواهد گذاشته و کمک خواهد کرد تا ارتفاعش افزون شود. آن وقت است که خوشنویسی معاصر خواهد توانست گذشته را به حال و آینده متصل کند و...

قیمت چاپ 1394: 16000تومان


صفحات : 0
نوع نشر : کتاب
ناشر: آبان