گام به گام با جهان فلسفۀ مدرن پست مدرنیزم

پست مدرنیزم, کتاب هنر, فلسفۀ مدرن پست مدرنیزم, حسینعلی نوذری,

گام به گام با جهان فلسفۀ مدرن پست مدرنیزم
نویسنده : جیمز ان. پاول

منتشر شده: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

ما به طور فزاینده در دنیای تفاوت‌های مرتبط به هم زندگی می‌کنیم و در میان تفاوت‌هایی که به سرعت درحال تشدید، ازدیاد و تکثیر است، اخلاقیات اسطوره آداب و سنن،رقص، رویا یا خواب و فلسفه، مفهوم خود یا خدا یا فرهنگ یا سبک هنریِ واحدی وجود ندارد که بر سایر موارد غالب و مسلط باشد، این انفجار و تکه‌پاره شدن و تجزیه مستمر فرهنگ‌ها به هزاران خرده فرهنگ مارا مجبور کرده است که دنیای خود را همزمان در حال بسط و گسترش و نابودی مشاهده کنیم.
جیمزپاول نویسندۀ کتاب بر آن است که نشان دهد پست‌مدرنیسم مجموعه‌ی از نقشه‌هایی است که به افراد کمک می‌کند تا راه خود را در این دنیای در حال تحول پیدا کنند.
کتاب حاضر به ترسیم رئوس کلی دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرا‌ت وتفکرات ایهاب حسن دربارۀ تمایز مدرنیسم و پست مدرنیسم، از ژان- فرانسوا لیوتار دربارۀ جایگاه گفتمان، فرا روایت و دانش در وضعیت پست مدرن، میشل فوکو دربارۀ قدرت و دانش، فردریک جیمسون دربارۀ نقشه‌پردازیِ پست مدرنیته منزلۀ منطق فرهنگیِ سرمایه‌داریِ متاخر، ژان بودیار دربارۀ نظم وانموده‌ها، نقش رسانه‌ها و وسایل ارتباطات جمعی در ایجاد فریفتگی، اغوا و شیفتگی یا خلسۀ ارتباطات؛ دیوید هاروی دربارۀ تراکم و قبض زمان- مکان؛ چارلز جنکز دربارۀ مرگ معماری مدرنیستی و ظهور هنر و معماری پست مدرن؛ ژاک دریدا دربارۀ ریزوم‌ها و ریشه‌های فرعی می‌پردازد.
کتاب علاوه بر این بحث و بررسی دربارۀ محصولات و مصنوعات هنری نظیر مدونا، فیلم‌ها و داستان‌های علمی-تخیلی، سایبرپانک، زیستبوم شناسیِ بودایی و پست مدرن، تله دیلدونیک و دیگر مضامین و مقولات هنری می‌پردازد.

 ترجمه: حسینعلی نوذری

قیمت چاپ 1395: 7500تومان


صفحات : 173
نوع نشر : کتاب
ناشر: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر