انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری

انتشار مقالات هنری شما

نمایشگاه آبرنگ, نمایشگاه جلفای نو, گالری آرتیبیشن,
علی رستگار, هوم خانه نیست, نمایشگاه علی رستگار در گالری آرتیبیشن
مجموعه آثار چاپ، طراحی و نقاشی در گالری آرتیبیشن
نمایشگاه تن ها 2
انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری

تازه های گزارش تصویری

تازه های خبر

نمایشگاهی از آثار هنرمندان آبرنگ‌کار جلفای نو در گالری آرتیبیشن

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 565 نظر

آرتیبیشن در آخرین نمایشگاه خود نگاهی به برخی از هنرمندان آبرنگ‌کار جلفای نو پرداخته و آثاری از هنرمندان ارمنی آبرنگ‌کاری چون وازگن آوانسیان، سیمون آیوازیان، گئورک بوغوسیان، سمبات درکیورغیان، میشا شهبازیان، کلنل منوچهر صرام، یرواند نهاپتیان، نهاپت نهاپتیان، آواک هایراپتیان، هاکوپ وارتانیان گرد آوری کرده است. مشاهده بیشتر

تازه های مقالات هنری

فعالیت جمعی و رفتار گروهی  گالری داران در فضای فرهنگی ایران، انزوا یا اجتماع؟

در: هنرمندان هنر مدرن 18 نظر

هنرهای تجسمی بیش از هر هنر دیگری نیازمند به تجمیع هنرمندان، گالری‌داران، منتقدان و مخاطبانشان دارد تا تاثیر و تاثر اجتماعی بیشتری برهم نهند. اما بیش از هر چیز مکانسیم دفاعی به‌کاررفته در بین گالر‌ی‌داران که با ازدیاد روزبه‌روزشان نیز پررنگ‌تر شده است، باعث شده پویایی فضای هنری کاهش پیدا کند و جایگاه هویت‌ساز پیشین آنها خدشه‌دار شود. مشاهده بیشتر