نمایشگاه کلکسیونر پنج در گالری آرتیبیشن

افتتاح پنجمین نمایشگاه کلکسیونر

انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری

انتشار مقالات هنری شما

نمایشگاه آثار هنرمندان پیشکسوت, نمایشگاه آثار مجموعه داران, نمایشگاه کلکسیونر, آرتیبیشن, مجموعه دار, گالری, گالری های تهران, بهمن محصص,  جعفر روحبخش, هانیبال الخاص,حسین کاظمی,فریده لاشایی,صادق تبریزی,منصوره حسینی,نصرالله افجه‌ای,پروانه اعتمادی,مهدی حسینی,
مجموعه آثار چاپ، طراحی و نقاشی در گالری آرتیبیشن
ویدیو نشسیت آیدین آغداشلو در گالری آرتیبیشن
نمایشگاه کلکسیونر پنج در گالری آرتیبیشن
فراخوان چهارمین مزایده آنلاین آرتیبیشن
انتشار مقاله , انتشار مقاله هنری

تازه های گزارش تصویری

تازه های مقالات هنری

فعالیت جمعی و رفتار گروهی  گالری داران در فضای فرهنگی ایران، انزوا یا اجتماع؟

در: هنرمندان هنر مدرن 3 نظر

هنرهای تجسمی بیش از هر هنر دیگری نیازمند به تجمیع هنرمندان، گالری‌داران، منتقدان و مخاطبانشان دارد تا تاثیر و تاثر اجتماعی بیشتری برهم نهند. اما بیش از هر چیز مکانسیم دفاعی به‌کاررفته در بین گالر‌ی‌داران که با ازدیاد روزبه‌روزشان نیز پررنگ‌تر شده است، باعث شده پویایی فضای هنری کاهش پیدا کند و جایگاه هویت‌ساز پیشین آنها خدشه‌دار شود. مشاهده بیشتر