پرویز تناولی
categories: بدون دسته

گزارشی بسیار زیبا از استاد پرویز تناولی

گزارشی زیبا و جالب از نقاشی ها طرح های استاد تناولی که به به فرش تبدیل کردن .


30 May 2016 | 4109