تذکر به معنا در خوشنویسی در آثار خوشنویسی میرزا کاظم تهرانی

در: سبک های هنری نقاشیخط خط هنرمندان 0 نظر

برای پی بردن به اهمیت معناگرایی و تذکر در خوشنویسی به بررسی سطری از میرزا کاظم تهرانی، خوشنویس دوران قاجار میپردازم، در اثر خوشنویسی او معنا و پیامی نهفته است که درک و کشف آن با گذشتن از زیبایی ظاهری خط و تامل و تعمق در متن حاصل خواهد شد... مشاهده بیشتر

سیر فروش حراج تخصصی خوشنویسی باران در دومین دوره برگزاری حراج

در: نقاشیخط خط بازار هنر حراج 0 نظر

این حراج در دورۀ اول برگزاری خود به کوشش گالری ترانه باران آغاز به کار کرد، در اولین دورۀ خود 66 اثر در آن شرکت داده شد و بخش وسیعی از آثار راه‌یافته به آن آثار قدما از دورۀ صفوی و قاجار بود. مشاهده بیشتر

نخستین حراج تخصصی خوشنویسی باران (مهر 1395) در یک نگاه

ارسال شده توسط: rezaei در: خط بازار هنر حراج 0 نظر

تحلیل اقتصادی اولین دوره حراج باران که در مهر ماه 1395 برگزار شد. مشاهده بیشتر

قداست در هنر و خط محمد احصایی

در: نقاشیخط بازار هنر هنرمندان 0 نظر

زندگی هنری محمد احصایی و فروش آثار ایشان در بازار جهانی مشاهده بیشتر

صادق تبریزی، یکی از کمال یافته‌ترین هنرمندان ایران در مقیاس هنر بین‌المللی

در: نقاشیخط هنرمندان 0 نظر

زیر جلای رنگهایش، در تناسبات خطوط چالاکش، طرب هزل آمیزی جریان دارد که نگاه او را همواره جوان و شاداب نشان میدهد در دنیایی که رقصان بین امروز و همیشه، ناپایدار می نماید. مشاهده بیشتر