گذری بر زندگی و رشد قیمت آثار خوشنویسی میرعماد

ارسال شده توسط: artibition در: خط بازار هنر 0 نظر

میرعماد الحسنی قزوینی خوشنویس پرآوازه و از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق است. میرعماد خود را از سادات حسنی می‌دانست و از این رو رقمِ یا امضایش بیشتر «میرعماد الحسنی» بود. مشاهده بیشتر

سبک های خوشنویسی و انواع خط های کوفی، نسخ، محقق، ریحان، ثلث، توقیع و رقاع

ارسال شده توسط: artibition در: سبک های هنری نقاشیخط خط 0 نظر

در این قسمت ما خطوط زیر را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم: کوفی، نسخ، محقق، ریحان، ثلث، توقیع، رقاع، غبار، تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق، شکسته و طغرا. مشاهده بیشتر

هنر ایران، مصر و ترکیه در رقابت باهم در حراج‌های بین‌المللی

ارسال شده توسط: artibition در: بازار هنر حراج 0 نظر

در حراج بونامز آثار سهراب سپهری فرامرز پیلارام و منوچهر یکتایی درخشیدند. مشاهده بیشتر

آثار هنر اسلامی در سه حراج جهانی بونامز، کریستیز و ساتبیز

ارسال شده توسط: artibition در: حراج 0 نظر

هفتۀ گذشته هفته‌ای درخشان برای هنراسلامی و ایرانی در بازارهای بین‌المللی جهان بود. سه حراج بزرگ جهانی، آثار اسلامی را گردآوری و به حراج گذاشتند. آثار هندی در هر سه حراج خوش درخشیدند و آثار ایرانی در حراج کریستیز فروشی موفق‌تر از دو حراج ساتبیز و بونامز را تجربه کرد. مشاهده بیشتر

آثار هنرمندان ایرانی در حراج ساتبیز رکورددار شدند

ارسال شده توسط: artibition در: نقاشی بازار هنر هنرمندان حراج هنر مدرن 0 نظر

20 اثر ایرانی در حراج ساتبیز چکش خوردند در این حراج از بین 57 اثر هنری، 20 اثر مربوط به هنرمندان ایران بود که بیش از نیمی از فروش کل حراج را به خوداختصاص دادند. مشاهده بیشتر