دستاوردهای حراج تهران در اقتصاد هنر تا به امروز

در: بازار هنر حراج حراج تهران 0 نظر

در این دوره هفت دوره حراج تهران به صورت تخصصی تحلیل شده اند. مشاهده بیشتر

در هشتمین دورۀ حراج تهران چه خواهد گذشت؟

در: بازار هنر حراج حراج تهران 0 نظر

هشتمین دوره از حراج تهران، چون حراج دورۀ ششم خود، حول هنر معاصر ایران خواهد بود و در آن برخلاف دورۀ گذشته که اغلب هنرمندان پیشکسوت بودند، هنرمندان بنام و جوان حاضر در آن حضور خواهند داشت مشاهده بیشتر

تذکر به معنا در خوشنویسی در آثار خوشنویسی میرزا کاظم تهرانی

در: سبک های هنری نقاشیخط خط هنرمندان 0 نظر

برای پی بردن به اهمیت معناگرایی و تذکر در خوشنویسی به بررسی سطری از میرزا کاظم تهرانی، خوشنویس دوران قاجار میپردازم، در اثر خوشنویسی او معنا و پیامی نهفته است که درک و کشف آن با گذشتن از زیبایی ظاهری خط و تامل و تعمق در متن حاصل خواهد شد... مشاهده بیشتر

سیر فروش حراج تخصصی خوشنویسی باران در دومین دوره برگزاری حراج

در: نقاشیخط خط بازار هنر حراج 0 نظر

این حراج در دورۀ اول برگزاری خود به کوشش گالری ترانه باران آغاز به کار کرد، در اولین دورۀ خود 66 اثر در آن شرکت داده شد و بخش وسیعی از آثار راه‌یافته به آن آثار قدما از دورۀ صفوی و قاجار بود. مشاهده بیشتر

نخستین حراج تخصصی خوشنویسی باران (مهر 1395) در یک نگاه

ارسال شده توسط: artibition در: خط بازار هنر حراج 0 نظر

تحلیل اقتصادی اولین دوره حراج باران که در مهر ماه 1395 برگزار شد. مشاهده بیشتر