صادق تبریزی، یکی از کمال یافته‌ترین هنرمندان ایران در مقیاس هنر بین‌المللی

در: نقاشیخط هنرمندان 0 نظر

زیر جلای رنگهایش، در تناسبات خطوط چالاکش، طرب هزل آمیزی جریان دارد که نگاه او را همواره جوان و شاداب نشان میدهد در دنیایی که رقصان بین امروز و همیشه، ناپایدار می نماید. مشاهده بیشتر

نصرالله افجه ای هنرمندی که بدون فراموش کردن هنر ایرانی آن را به روز کرد

ارسال شده توسط: blog_admin در: نقاشیخط خط بازار هنر هنرمندان 0 نظر

در این مقاله با هنرمند نصرالله افجه ای و فروش آثارش در دنیای هنر بیشتر آشنا می‌شویم. مشاهده بیشتر

بازگشت هوشیارانه به ریشه های هنر ملی

ارسال شده توسط: artibition در: نقاشیخط خط بازار هنر هنرمندان 0 نظر

آثار رضا مافی در حراج‌های بسیاری شرکت داده شده‌است که در این مقاله ما حراج‌های بونامز، تهران و باران را بررسی می کنیم. مشاهده بیشتر

گذری بر زندگی و رشد قیمت آثار خوشنویسی میرعماد

ارسال شده توسط: artibition در: خط بازار هنر 0 نظر

میرعماد الحسنی قزوینی خوشنویس پرآوازه و از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق است. میرعماد خود را از سادات حسنی می‌دانست و از این رو رقمِ یا امضایش بیشتر «میرعماد الحسنی» بود. مشاهده بیشتر

سبک های خوشنویسی و انواع خط های کوفی، نسخ، محقق، ریحان، ثلث، توقیع و رقاع

ارسال شده توسط: artibition در: سبک های هنری نقاشیخط خط 0 نظر

در این قسمت ما خطوط زیر را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم: کوفی، نسخ، محقق، ریحان، ثلث، توقیع، رقاع، غبار، تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق، شکسته و طغرا. مشاهده بیشتر