حسین زنده رودی , زندگی نامه حسین زنده رودی ,زندگینامه حسین زنده رودی , اقتصاد هنر , روند رشد آثار هنری ,سبک سقاخانه ای ,
دسته بندی ها: نقاشیخط هنرمندان

آشنایی با زندگی هنری حسین زنده رودی

حسین زنده‌رودی، کار خود را همیشه با هیاهو همراه کرده است. این آفرینش گر ستیهنده هربار - چه در آرایش مو و لباس پوشیدن و حرف‌های غیرمتعارف زدن و چه با کارهای اولیه خود (طلسم و اوراد و یاوه نویسی در تابلو - از نظر مضمونی) واکنش شدید تماشاگران را برانگیخته، تا آنجا که پلیس تهران سرش را تراشید و خود با تماشاگران نمایشگاهش درگیر شد. اما، این تظاهرات غیرعادی مانع نشد که منتقدان، او را به عنوان یک نقاش آوانگارد و آغازگر موجی به نام نقاشی خط بشناسند و در اعتبار جهانی اش تردید روا ندارند.


۴ دی ۱۳۹۵ | 1018