هادی هزاوه‌ای گفت و جوی داریوش کیارس

هادی هزاوه ای, داریوش کیارس, نشر پیکره,

هادی هزاوه‌ای گفت و جوی داریوش کیارس
نویسنده : داروش کیارس

منتشر شده: ۲۳ دی ۱۳۹۷

کتاب حاضر گفت و جویی در راستای تحقق بخشیدن به جریان‌شناسی هنر نوگرای ایران توسط نشر پیکره است. سلسله گفت‌و جوهایی را با هنرمندان که این کتاب نخستین آن مجموعه محسوب می‌شود. درواقع اساس این کتاب گفتن و جستن زوایای پنهان زندگی هنری، تاریخ مکتوب‌نشدۀ هنر است در سرزمینی که اتفاق همواره ایستاده می‌افتد.

داریوش کیارس به‌عنوان مصاحبه کننده؛ با هزاوه‌ای به گفت و گو نشسته و در بارۀ او می‌گوید: داستان زندگی هادی هزاوه‌ای، داستان سرگذشت هنرمندانی است که از پی انقلاب اجتماعی دهۀ چهل شمسی ایران، دچار انقلابات فکری جهان شدند. نسل او از پی رفتاری که طبیعت با آنها داشت، غیر طبیعی بوده است. گفت و جو در باب و بارۀ نقاشی که زمین را مسیر به مسیر گشته، خاطره را خطیر می‌کند.

پنجاه سال سفر، هفتاد سال زندگی، نیم قرن نقاشی و یک عمر مبارزه با پلشتی، می‌گوید: این انسان می‌پندارد که این طبیعت، بی‌جان نیست. 

گفت‌و‌گو با هادی هزاوه‌ای از پی جست‌وجو در تاریخ اجتماعی مکتوب‌نشدۀ هنر مدرن ایران آمده و اهمیت زندگی هنری هزاوه‌ای، همچون هر هنرمندی که دقیق زندگی کرده باشد، از آثار زندگی‌اش مهمتر است و مگر زندگی همان اثرِ زندگی نیست؟

قیمت: 25000 تومان 

برای خرید می‌توانید با اکانت تلگرام زیر در تماس باشید:

خرید کتاب هنری

 

هادی هزاوه ای

هادی هزاوه ای

هادی هزاوه ای

هادی هزاوه ای

هادی هزاوه ای


صفحات : 140
نوع نشر : کتاب
ناشر: پیکره