اتاق روشن

اتاق روشن رولان بارت

اتاق روشن
نویسنده : رولان بارت

منتشر شده: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷


عکاسی مخل و مخرب است، اما نه آن هنگامی که می‌ترساند، پس می‌زند یا حتا آبرو می‌برد، بلکه آن هنگام که فکور است، آن هنگام که می‌اندیشد."

کتاب اتاق روشن آخرین کتاب تحسین برانگیز "رولان بارت" شرح کاملی از تامل نویسنده بر عکاسی است. او این کتاب را پس از مرگ مادرش نوشته و به واقع مرثیه‌ای برای مرگ مادرش است، ولی از قضا کتاب نگرشی جالب توجه به عکاسی و عکس دارد.
عنوان کتاب بارت نوعی بازی با اتاق تاریک " کامرا ابسکورا" است و به معنای دقیق کلمه از تاریخ رسانۀ عکاسی، از خاستگاه آن به عنوان ابزاری که اشیای سه بعدی جهان واقعی به یک سطح دوبعدی تغییر شکل می‌دهد سخن به میان آورد. ابهام عمدی این اصطلاح به بارت اجازه می‌دهد تا عکس‌ها را از این دیدگاه که چه هستند و نیز به عنوان عواملی برای بیرون کشیدن پرتو درونی تامل و تاویل بنگرد.
بارت کار عکاسی را گونه‌ای آشکارسازی می‌داند که با پنج نکته همراه است: اول: غرابت، به‌معنای یافتن مصداقی برای عکس. دوم: توقف زمانی ویژه که اتفاقی در حال وقوع است بسان یک نقاش. سوم: مهارت عکاس در ثبت عکس. چهارم: رفتار تکنیکی با عکس و بالاخره غافل‌گیری پنجم: کشفِ به‌موقع. تمام این نکات به‌ ما کمک می‌کنند تا با این واقعیت مواجه نشویم که هر عکس تنها وقتی غافل‌گیر کننده است که ما از دلیل گرفته شدنش بی‌اطلاع باشیم. با پیشرفت کتاب، بارت شروع به‌ توضیح برخی از مفاهیم غامض روان‌شناسانه یا جامعه‌شناسانه می‌کند.
این کتاب برای اندیشیدن دربارۀ عکاسی و پژوهشی در مورد سرشت عکس است، که با بررسی درون‌مایه‌های آن در بخش اول آغاز می‌شود و در بخش دوم بارت از دوران کودکی مادرش را مورد بررسی قرار می‌دهد و تمامی ذهنیات خود را به گونه‌ای روانشناسانه بروز می‌دهد.
بارت از همان ابتدا عکاسی را با نگاهی پدیدارشناسانه تعریف می‌کند، ویژگی‌های آن را بر می‌شمرد و دیدگاهش را در مورد یگانگی عکس تبیین می‌کند و می‌گوید یک عکس چگونه خود را در آن لحظۀ خاص عکاسی شده به پدیده‌ای تکرارنشدنی و منحصر به فرد تبدیل می‌کند.

مترجم: فرشید آذرنگ

قیمت چاپ 1396: 12500تومان


صفحات : 192
نوع نشر : کتاب
ناشر: حرفه نویسنده